Kouluikäiset 7-13v.

Kouluikäisten balettitunnit


Alkeisbaletti 1 (n. 7-9v.)


Alkeisbalettitunneilla perehdytään baletin tuntirakenteeseen (tankotyöskentelyyn tutustuminen, yksinkertaiset keskilattia- ja hyppyharjoitukset), opetellaan balettitekniikan alkeita ikäkaudelle sopivassa muodossa, opetellaan vartalon oikeaa asentoa, kehitetään lihasvoimaa ja notkeutta, huomioidaan musiikin ja tanssin välinen yhteys, tehdään luovia harjoitteita ja valmistetaan pienimuotoinen esitys koulun oppilasnäytökseen. Alkeisbalettitunnille ei edellytetä aiempia balettiopintoja. Tunnin kesto on 45 minuuttia ja tunneilla voi käydä kerran tai kahdesti viikossa.

Alkeisbaletti 2 (n. 8-11v.)

Jatkoa alkeisbaletti 1 -tunneille, mutta harkinnan mukaan tunneille voivat osallistua myös vähän myöhemmällä iällä aloittavat, joilla ei ole aiempia opintoja baletista. Tunnin pituus on 45 minuuttia ja tunneilla voi käydä kerran tai kahdesti viikossa.

Baletti 1 (n. 9-11v.)

Alkeisbaletin suorittaneille, joilla on jo 1-2 vuoden baletin tekniikkaopinnot takanaan. Tunneilla perehdytään baletin perusteisiin, tyyliin ja tapakulttuuriin, työstetään vartalon oikeaa asentoa ja linjausta, kehitetään edelleen lihasvoimaa ja notkeutta, harjoitellaan yksinkertaisten liikkeiden musikaalista suoritusta ja valmistetaan pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 60 minuuttia ja tunneilla voi käydä kerran tai kahdesti viikossa.

Baletti 2 (n. 10-13v.)

Taiteen perusopetuksen 1. luokan suorittaneille tai muutoin baletin perusteet omaaville (n. 2-4 vuoden baletin tekniikkaopinnot takana, opintojen laajuudesta riippuen). Tunneilla opiskellaan baletin tekniikkaa, tyyliä ja tapakulttuuria, vahvistetaan vartalon oikeaa asentoa, linjausta ja jalkojen aukikiertoa, harjoitellaan pään, käsien ja jalkojen koordinaatiota, painotetaan liikkeiden musikaalista suorittamista, rohkaistaan ilmaisuun ja valmistetaan pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 60 minuuttia ja tunneilla voi käydä kerran tai kahdesti viikossa.

Baletti 3 (n. 11-14v.)

Taiteen perusopetuksen 2. luokan suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (takana n. 3-5 vuoden baletin tekniikkaopinnot, opintojen laajuudesta riippuen). Tunneilla perehdytään baletin tekniikkaan, liikemateriaaliin ja tyyliin, kiinnitetään huomiota vartalon oikeaoppiseen hallintaan ja jalkojen aukikiertoon myös liikkuessa, ylläpidetään lihasvoimaa ja notkeutta, kehitetään koordinaatiota, kiinnitetään huomiota liikkeiden erilaiseen dynamiikkaan, harjoitellaan liikkeiden musikaalista ilmaisua ja valmistetaan pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin pituus on 75 minuuttia ja tunneilla käydään kerran tai kahdesti viikossa. Varvastekniikan opettelu voi alkaa tällä tasolla ja se edellyttää kahta viikkotuntia.

Varvastekniikka perusteet (alk. 12-vuotiaat)

Tunnilla opetellaan varvastekniikan alkeita ja perusteita. Tunnille voi osallistua myös ilman varvastossuja nilkkojen ja vartalon hallinnan vahvistamiseksi. Varvastossut hankitaan opettajan luvalla ja suostumuksella. Tunnin kesto on 30 minuuttia ja sen voi ottaa vain lisätuntina (varvastekniikka edellyttää vähintään kahta viikkotuntia).