Hinnasto syksy 2020

Rekisteröitymismaksu

Jokainen oppilas maksaa ilmoittautuessaan rekisteröitymismaksun 20 euroa. Maksua vastaan oppilas voi varata oppilaspaikan haluamistaan ryhmistä. Syksyn 2020 rekisteröitymismaksu hyvitetään poikkeuksellisesti syyslukukausimaksun loppusummasta kaikille kevään 2020 opetukseen osallistuneille oppilaille.

Rekisteröitymismaksu maksetaan sekä syys- että kevätlukukaudella. Kevätlukukaudella rekisteröitymismaksulla vahvistetaan sekä oppilaspaikka että opintojen jatkaminen.

Mahdolliset uudet oppilaat voivat kokeilla balettitunteja kahdesti rekisteröitymismaksua vastaan ennen oppilaspaikan vastaanottamista.

Lukukausimaksut

Rekisteröitymismaksun lisäksi maksetaan lukukausimaksu. Lukukausimaksu määräytyy valittujen viikkotuntien yhteenlasketun pituuden mukaan (esim. 90 min + 60 min = 150 min).

Lukukausimaksu maksetaan sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella, kahdesti lukuvuodessa.
Lukuvuonna 2020-2021 lukukausimaksut maksetaan kahdessa erässä siten, että syyslukukauden eräpäivät ovat 12.8.2020 ja 15.10.2020 ja kevätlukukauden eräpäivät ovat 4.1.2021 ja 15.3.2021. Mahdollisten uusien oppilaiden ensimmäinen eräpäivä on 1.9.2020.

Lukuvuonna 2020-2021 yhteen lukukausimaksuun sisältyy

  • 16 opetusviikkoa (syyslukukausi) / 16-18 opetusviikkoa (kevätlukukausi)
  • ryhmätapaturmavakuutus alle 18-vuotiaille
  • huoltajalippu oppilasnäytökseen satu-, esi- ja alkeisbalettiryhmien oppilaalle, mikäli oppilasnäytös vain voidaan järjestää
  • esiintyminen oppilasnäytöksessä, näyttämöharjoitukset ja näytöspuvustus, mikäli oppilasnäytös vain voidaan järjestää

Alennukset

Koululaiset ja opiskelijat saavat 60-90 minuutin tunneista 5 % alennuksen, kun ilmoittautuminen on tapahtunut 31.8.2020 mennessä. Opiskelijoiden tulee ilmoittaa oikeudestaan opiskelija-alennukseen oppilassihteerille sähköpostitse osoitteeseen hannamari.pienibalettistudio@gmail.com. Koululaisille ja nuorisolle (alle 18-vuotiaat) alennus syötetään automaattisesti tunneista Baletti 1 - Baletti 8.

Perhealennus on 10 % normaalihintaisesta lukukausimaksusta ja alennus myönnetään perheen alle 18-vuotiaille jäsenille. Perhealennuksen saaja ei ole oikeutettu muihin alennuksiin.

Edustusryhmien maksut

Edustusryhmien oppilaat maksavat edustusryhmien opetuksen osalta erillisen kiinteän hinnan, jolloin edustusryhmän tuntia ei lasketa mukaan viikkotuntien pituuden mukaiseen laskutukseen. Ryhmien maksu syyslukukaudella on 40 euroa ja se sisältää vähintään 8 opetus- ja harjoituskertaa.
HUOM! Sunnuntan Semien, Primojen ja edistyneiden tunti laskutetaan normaalisti tunnin pituuden mukaan. Kyseessä ei siis ole varsinainen edustusrymän tunti vaan se on suunnattu muiden edistyneiden oppilaiden lisäksi Semeille ja Primoille.

Online-tuntien hinnat

Kaikkiin lukukausimaksuihin sisältyy automaattisesti osallistumismahdollisuus omalle tunnilleen online-yhteyden avulla esim. oireilevana, toipilaana tai matkoilla ollessaan.

Muualla asuva, riskiryhmiin kuuluva tai oppilas, jolle ei ole riittänyt oppilaspaikkaa lähiopetusryhmässä, voi osallistua valitsemilleen balettitunneille kokonaan etäopetuksessa online-yhteydellä. Tällöin online-tuntien lukukausimaksut ovat seuraavat:

30 minuutin tunnit 75,00
45 minuutin tunnit 90,00
60 minuutin tunnit 120,00
75 minuutin tunnit 135,00
90 minuutin tunnit 150,00
Osallistuminen kahdelle online-tunnille viikossa -20 %
Osallistuminen kolmelle online-tunnille viikossa -25 %

Osallistuminen lähiopetuksen lisäksi yhdelle online-tunnille viikossa +50,00

Kaikkiin oppilasmaksuihin sisältyy alv 10 %.

Valittujen viikkotuntien yhteenlaskettu kesto
Lukukausimaksu
30 minuuttia
135,00
45 minuuttia 160,00
60 minuuttia 190,00
75 minuuttia 210,00
90 minuuttia 230,00
105 minuuttia 265,00
120 minuuttia 275,00
135 minuuttia 295,00
150 minuuttia 305,00
165 minuuttia 315,00
180 minuuttia 325,00
195 minuuttia 350,00
210 minuuttia 360,00
225 minuuttia 370,00
240 minuuttia 380,00
255 minuuttia 390,00
270 minuuttia 400,00
285 minuuttia 410,00
300 minuuttia 420,00
315 minuuttia 430,00
330 minuuttia 440,00
345 minuuttia 445,00
360 minuuttia 450,00