Aikuiset

aikuisbalettiAikuisbaletti alkeet (taso 1)

Tunti on tarkoitettu kaikille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta baletin harrastamisesta. Opiskelu alkaa aivan alkeista ja tunneilla opetellaan baletin tekniikkaa ja liikesanastoa turvallisesti ja ryhmäläisten omat valmiudet huomioiden. Tunnit ovat virkistäviä ja rentouttavia ja ne ovat fyysisesti kaikkien omaksuttavissa. Löydä oma sisäinen balleriinasi ja tule mukaan kokemaan baletin lumo! Tunnin kesto on 60 minuuttia ja tunneilla käydään kerran viikossa. Tunnilla valmistetaan haluttaessa pieni esitys koulun oppilasnäytökseen.

Aikuisbaletti perusteet (taso 2)

Tunti on tarkoitettu baletin alkeita jo opiskelleille tai mahdollisesti lapsena tai nuorena balettia harrastaneille. Tunnilla perehdytään baletin perustekniikkaan ja liikesanastoon, tehdään yksinkertaisia koordinaatioharjoituksia, huomioidaan vartalon oikea linjaus ja tullaan sinuiksi oman kehon ja sen tarjoamien mahdollisuuksien kanssa, tavoitellaan musikaalista liikkeiden suoritusta, nautitaan baletin tarjoamista elämyksistä ja rennosta tunnelmasta ja valmistetaan haluttaessa pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 75 minuuttia ja tunneilla käydään 1-2 kertaa viikossa.

Aikuisbaletti keskitaso (taso 3)

Tunti on tarkoitettu aikuisbalettia n. 3-5 vuotta harrastaneille, joilla on baletin perusteet jo hallussa. Tunnilla opetellaan baletin tekniikkaa ja tyyliä, ylläpidetään vartalon oikeaa linjausta vähän vaativammissakin liikesarjoissa, harjoitetaan kestävyyttä ja liikkeen erilaista dynamiikkaa, yhdistellään liikkeitä isommiksi kokonaisuuksiksi, pidetään hauskaa ja valmistetaan haluttaessa pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 75 minuuttia ja tunneilla käydään 1-2 kertaa viikossa.

Aikuisbaletti jatkotaso (taso 4)

Tunti on tarkoitettu balettia vähintään 4-5 vuotta (ja mielellään vähintään kahdesti viikossa) harrastaneille. Tunneilla syvennetään baletin tekniikkaa ja tyyliä, edellytetään vartalon hyvää hallintaa ja aukikierron oikeanlaista käyttämistä, harjoitetaan koordinaatiota, nopeutta ja tarkkuutta, rohkaistaan liikkeiden musikaaliseen suorittamiseen ja omaan persoonalliseen ilmaisuun, ei murehdita turhia ja valmistetaan haluttaessa pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 90 minuuttia ja tunneilla käydään 1-2 kertaa viikossa.

Aikuisbaletti edistyneet (taso 5)

Tunti on tarkoitettu balettia vähintään 5-7 vuotta, usemman kerran viikossa harrastaneille. Tunneilla hiotaan baletin tekniikkaa ja tyyliä, edellytetään vartalon hyvää hallintaa ja aukikierron oikeanlaista käyttämistä, harjoitetaan koordinaatiota, nopeutta ja tarkkuutta, rohkaistaan liikkeiden musikaaliseen suorittamiseen ja omaan persoonalliseen ilmaisuun, ei edelleenkään murehdita turhia ja valmistetaan haluttaessa esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 90 minuuttia ja tunneilla käydään vähintään 2 kertaa viikossa.

Ei lukujärjestyksessä syksyllä 2018:

Varvastekniikka ja variaatio (VaVa 1)

Harjoitustunti niille, joilla on vähintään 2 vuoden kokemus varvastyöskentelystä. Tunnilla tehdään normaali, tiivistetty tankolämmittely varvastossut jalassa, jonka jälkeen tehdään varvastekniikkaharjoituksia keskilattialla oppilaiden taitojen mukaan. Varsinaisen varvasosuuden jälkeen opetellaan ja työstetään variaatioita tai muita tansseja. Variaatio-osuuden voi tehdä taitojen mukaan joko varvastossuilla tai pehmeillä tossuilla. Tunnin kesto on 60 minuuttia ja sen voi ottaa vain perustekniikkatunnin lisäksi (ei siis yksistään ainoaksi tunniksi). Tunnilla harjoitettuja variaatioita esitetään mm. koulun oppilasnäytöksissä.


Varvastekniikka ja variaatio (VaVa 2)

Harjoitustunti edistyneille oppilaille, joilla on jo useamman vuoden kokemus varvastyöskentelystä. Tunnilla tehdään normaali, tiivistetty tankolämmittely varvastossut jalassa, jonka jälkeen tehdään varvastekniikkaharjoituksia keskilattialla oppilaiden taitojen mukaan. Varsinaisen varvasosuuden jälkeen opetellaan ja työstetään soolovariaatiota. Tunnin kesto on 60 minuuttia ja sen voi ottaa vain perustekniikkatunnin lisäksi (ei siis yksistään ainoaksi tunniksi). Tunnilla harjoitettuja variaatioita esitetään mm. koulun oppilasnäytöksissä.