Nuoriso 12-19v.

tankovenyttely nuorison balettitunnilla
Baletti 3 (n. 10-14v.)

Taiteen perusopetuksen 2. luokan suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (takana n. 3-5 vuoden baletin tekniikkaopinnot, opintojen laajuudesta riippuen). Tunneilla perehdytään baletin tekniikkaan, liikemateriaaliin ja tyyliin, kiinnitetään huomiota vartalon oikeaoppiseen hallintaan ja jalkojen aukikiertoon myös liikkuessa, ylläpidetään lihasvoimaa ja notkeutta, kehitetään koordinaatiota, kiinnitetään huomiota liikkeiden erilaiseen dynamiikkaan, harjoitellaan liikkeiden musikaalista ilmaisua ja valmistetaan pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin pituus on 75 minuuttia ja tunneilla käydään kerran tai kahdesti viikossa. Mikäli oppilas haluaa harjoitella varvastekniikkaa, tulee tunneilla käydä kahdesti viikossa.

Baletti 4 (n. 12-15v.)

Taiteen perusopetuksen 3. luokan suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (takana n. 4-6 vuoden baletin tekniikkaopinnot, opintojen laajuudesta riippuen). Tunneilla opiskellaan baletin tekniikkaa ja tyyliä, harjoitetaan kestävyyttä, ylläpidetään lihasvoimaa ja notkeutta, painotetaan vartalon oikeaoppista hallintaa kaikessa harjoittelussa, ymmärretään erilaisia liikelaatuja, kannustetaan persoonalliseen ilmaisuun ja tanssillisuuteen ja valmistetaan pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 75 minuuttia ja tunneilla käydään 2-3 kertaa viikossa. Varvastekniikka edellyttää vähintään kahta viikkotuntia.


Baletti 5 (n. 14-17v.)

Taiteen perusopetuksen 4. luokan suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (takana n. 5-8 vuoden baletin tekniikkaopinnot, opintojen laajuudesta riippuen). Tunneilla opiskellaan baletin tekniikkaa ja tyyliä, ylläpidetään lihasvoimaa, notkeutta ja kestävyyttä, edellytetään vartalon oikeaoppista hallintaa, kehitetään nopeutta, tarkkuutta ja koordinaatiota, sidotaan liikkeitä yhteen musikaalisesti, kannustetaan persoonalliseen ilmaisuun ja tanssillisuuteen ja valmistetaan pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 75-90 minuuttia ja tunneilla käydään 1-3 kertaa viikossa. Varvastekniikka edellyttää vähintään kahta viikkotuntia.

Baletti 6 (noin 14-18-vuotiaat)

Taiteen perusopetuksen 5. luokan suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (takana n. 7-9 vuoden baletin tekniikkaopinnot, opintojen laajuudesta riippuen). Tunneilla syvennetään baletin tekniikan ja tyylin opintoja, ylläpidetään lihasvoimaa, notkeutta ja kestävyyttä, edellytetään vartalon oikeaoppista hallintaa, kehitetään edelleen nopeutta, tarkkuutta ja koordinaatiota, sidotaan liikkeitä yhteen ymmärtäen erilaisia liikelaatuja, suoritetaan liikesarjat musikaalisesti, panostetaan ilmaisuun ja valmistetaan pieni esitys koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 90 minuuttia ja tunneilla käydään 1-3 kertaa viikossa. Varvastekniikka edellyttää vähintään kahta viikkotuntia.

Baletti 7-8 (yli 16-vuotiaat)

Taiteen perusopetuksen 6. luokan suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (takana n. 8-10 vuoden laajat baletin tekniikkaopinnot). Tällä edistyneiden oppilaiden tunnilla syvennetään ja hiotaan baletin tekniikkaa, tyyliä ja tapakulttuuria, edellytetään vartalon oikeaoppista hallintaa ja jalkojen aukikiertoa vaativissakin liikesarjoissa, ylläpidetään lihasvoimaa, notkeutta ja kestävyyttä, hiotaan nopeutta, tarkkuutta ja koordinaatiota, panostetaan persoonalliseen ja musikaaliseen ilmaisuun ja tanssillisuuteen niin tunti- ja harjoitusolosuhteissa kuin näyttämölläkin ja valmistetaan vähintään yksi ryhmäesitys ja mahdollisia sooloesityksiä koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 90 minuuttia ja tunneilla käydään 2-4 kertaa viikossa.

Edistyneet (yli 17-vuotiaat)

Taiteen perusopetuksen 7. luokan suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (takana n. 10 vuoden laajat baletin tekniikkaopinnot). Tällä edistyneiden oppilaiden nopeatempoisella tunnilla viimeistellään baletin tekniikkaa, tyyliä ja tapakulttuuria, edellytetään vartalon oikeaoppista hallintaa ja jalkojen aukikiertoa vaativissakin liikesarjoissa, ylläpidetään lihasvoimaa, notkeutta ja kestävyyttä, hiotaan nopeutta, tarkkuutta ja koordinaatiota, panostetaan persoonalliseen ja musikaaliseen ilmaisuun ja tanssillisuuteen niin tunti- ja harjoitusolosuhteissa kuin näyttämölläkin ja valmistetaan vähintään yksi ryhmäesitys ja mahdollisia sooloesityksiä koulun oppilasnäytökseen. Tunnin kesto on 90 minuuttia ja tunneilla tulee käydä säännöllisesti 2-4 kertaa viikossa.

Varvastekniikan perusteet yli 12-vuotiaille (VaPe nuoriso)

Tunnilla opetellaan varvastekniikan alkeita ja perusteita. Tunnille voi osallistua myös ilman varvastossuja nilkkojen ja vartalon hallinnan vahvistamiseksi. Varvastossut hankitaan opettajan luvalla ja suostumuksella. Tunnin kesto on 45 minuuttia ja sen voi ottaa vain lisätuntina (varvastekniikka edellyttää vähintään kahta viikkotuntia).

Varvastekniikka, variaatio ja repertuaari edistyneille oppilaille (VaVaRep)

Harjoitustunti edistyneille oppilaille, joilla on vähintään 3-4 vuoden kokemus varvastyöskentelystä. Tunnilla tehdään normaali, tiivistetty tankolämmittely varvastossut jalassa, jonka jälkeen tehdään varvastekniikkaharjoituksia keskilattialla oppilaiden taitojen mukaan. Varsinaisen varvasosuuden jälkeen opetellaan ja työstetään variaatioita tai muita tansseja. Variaatio-osuuden voi tehdä taitojen mukaan joko varvastossuilla tai pehmeillä tossuilla. Tunnin kesto on 60 minuuttia ja sen voi ottaa vain perustekniikkatunnin lisäksi (ei siis yksistään ainoaksi tunniksi). Tunnilla harjoitettuja variaatioita esitetään mm. koulun oppilasnäytöksissä tai niillä osallistutaan kilpailuihin ja katselmuksiin.