Alle kouluikäiset

Alle kouluikäisille on tarjolla satubalettitunteja (3-5-vuotiaille) ja esibalettitunteja (5-7-vuotiaille).

iloinenpienishutter.jpg

Satubalettitunnit 3-4vuotiaille ovat kestoltaan 30 minuutin pituisia. Tunneilla tutustutaan baletin maailmaan leikin ja mielikuvituksen keinoin. Lapset oppivat hahmottamaan omaa kehoaan ja siinä piileviä erilaisia liikemahdollisuuksia. Satubalettitunnit ovat elämyksellisiä ja ruokkivat lapsen mielikuvitusta. Samalla opitaan ryhmässä olemista ja toisten huomioon ottamista.

Satubalettitunnit 4-5vuotiaille ovat kestoltaan 45 minuutin pituisia. Tunneilla opitaan oman kehon hallinnan lisäksi hahmottamaan tilaa ja tiedostamaan musiikin vaikutusta tanssin olemukseen. Lisäksi tutustutaan baletin saloihin leikinomaisin harjoittein.

Esibalettitunnit 5-6-vuotiaille ovat kestoltaan 45 minuuttia, ja luovien harjoitusten ohella tunneilla tutustutaan myös baletin liikekieleen ikäkaudelle sopivassa muodossa. Opetellaan rytmin ja musiikin yhdistämistä tanssiin, hahmotetaan tilan tasoja, kokeillaan kehon ja liikkeen ulottuvuuksia tilassa ja kehitetään motorisia taitoja. Viimeistään kevätkaudella painotetaan myös keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä, eläytymistä ja esiintymistaitoja, nautitaan tanssin tarjoamista elämyksistä ja luodaan omia pieniä tansseja.